Welkom bij Steenfabriek De Rijswaard
Bienvenue à la briqueterie Rijswaard

Maak hieronder uw keuze om door te gaan
Faites votre choix pour continuer

Arbo- en milieubeleid

Bij De Rijswaard staan we dichtbij mens en milieu. Wij zien het als onze verantwoording om bij te dragen aan het welzijn van onze medewerkers en onze omgeving. Hierin gaan wij graag een stapje verder dan de wettelijke verplichtingen.

kiwa

ISO 14001 certificaat van Steenfabriek De Rijswaard.

Certificaat (Nederlands)
Certificaat (Engels)

Veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek

Om een hoogwaardige gevelbaksteen te maken, heb je mensen nodig die dat met plezier doen.

Die mensen, onze medewerkers, zijn voor ons erg belangrijk. Daarom zorgen wij voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Door een goede housekeeping en met behulp van moderne afzuiginstallaties zorgen we bijvoorbeeld voor een zo stofvrij mogelijke werkomgeving. Bij het vervoer van onze stenen stemmen wij het steenpakket af op het mechanisch transport op de bouwplaatsen.

Schade aan milieu in bodem, water en lucht beperken

Onze fabriek voldoet aan de strengste eisen voor de uitstoot van rookgassen.

Zo beschikken we over een rookgasreinigingsinstallatie die eventueel aanwezige roetdeeltjes uit de rookgassen filtreert. Dankzij onze eigen waterzuiveringsinstallatie kan vuil spoelwater weer hergebruikt worden in het productieproces. Het landschap in onze wingebieden beschermen we eveneens. Dit door ervoor te zorgen dat de afgegraven gebieden heringericht worden, en wel op zo’n manier dat de natuur weer volledig zijn gang kan gaan. Ook zien we erop toe dat het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de fabriek tot een minimum beperkt wordt.