Welkom bij Steenfabriek De Rijswaard
Bienvenue à la briqueterie Rijswaard

Maak hieronder uw keuze om door te gaan
Faites votre choix pour continuer

Energiebeleid

Beleidsvoering

De Rijswaard is zich continu bewust van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Speerpunten op het gebied van energiebesparing en duurzaam produceren zijn diep in ons beleid verankerd, maar komen ook in de dagelijkse praktijk aan de orde.

Verantwoord omgaan met beschikbare grondstoffen en energie

In ons streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik laten we zien dat efficiënte productie en milieuzorg hand in hand gaan.

Zo beschikken we over twee WKK-installaties, waarmee we de vrijgekomen warmte uit onze rookgassen terugwinnen en omzetten in nieuwe energie. Restwarmte die vrijkomt tijdens het afkoelingsprocesvan de stenen wordt hergebruikt in de drogerij. En via een uniek energiemonitoringsysteem houden we nauwgezet in de gaten hoeveel kubieke meter gas we verbruiken tijdens het bakken van de stenen.

Zorgen voor een langere levensduur van producten

Een kwalitatieve en duurzame baksteen begint bij de juiste grondstof. Voor de vervaardiging van onze stenen maken we daarom gebruik van de fijnste en zuiverste (rivier)klei waar nauwelijks zand- of aarderesten in zitten. Dankzij ons innovatieve productieproces wordt de kwaliteitsklei omgevormd tot de beste bakstenen. Door continue productontwikkeling zorgen we er bovendien voor dat onze collectie voortdurend verbeterd wordt. Duurzaamheid en isolerend vermogen spelen hierin een belangrijke rol.