Welkom bij Steenfabriek De Rijswaard
Bienvenue à la briqueterie Rijswaard

Maak hieronder uw keuze om door te gaan
Faites votre choix pour continuer

Drogen

Drogen

De drogerijwagens met daarop de natte stenen gaan via traverses naar de droogkamers. Elke droogkamer biedt ruimte aan maar liefst 83.600 stenen. Het drogen gebeurt door middel van een ventilatiesysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt vanrestwarmte, afkomstig van de tunneloven, die via grote buisleidingen wordt aangevoerd. Na het droogproces zijn de stenen ca. zes procent kleiner geworden. Dit heet ‘droogkrimp’. Iedere steensoort heeft een eigen droogproces, maar de minimale droogtijd bedraagt 48 uur.

Zetmachine

Eenmaal gedroogd worden de stenen voorbereid op het bakproces. In rijen worden ze naar de zetmachine gevoerd, waar ze volgens een vast patroon gezet worden en naar de zetband getransporteerd worden. Daar worden de stenen opgepakt en, in een speciaal verband, op de tunnelovenwagens gestapeld.