Welkom bij Steenfabriek De Rijswaard
Bienvenue à la briqueterie Rijswaard

Maak hieronder uw keuze om door te gaan
Faites votre choix pour continuer

Stoken

Stoken

In lange rijen staan de vuurvaste tunnelovenwagens te ‘wachten’ tot ze de oven in kunnen.

Voordat het zover is, passeren ze eerst de voorverwarmer. Daar worden de stenen voorverwarmd tot ca. 180°C. Door de warmte raken de stenen hun laatste beetje restvocht kwijt (ca. 2 %). Vanuit de warmhoudtunnel rijden de volbeladen tunnelovenwagens de 235 meter lange tunneloven in. Heel langzaam, ¼ deel per dertig minuten, schuiven de wagens door de oven.

Het bakproces

De temperatuur loopt vanaf het begin van de oven geleidelijk op naar de maximale temperatuur in het midden.

Iedere steenkleur heeft zijn eigen stookproces. Gele stenen worden bijvoorbeeld verwarmd tot 1080°C, rode stenen tot 1060°C en mangaan stenen tot 1050°C. Per cyclus kan dus maar één steenkleur gebakken worden. De temperatuur wordt over de gehele breedte van de oven gelijk verdeeld, zodat er geen onderlinge kleurverschillen ontstaan. Na het bereiken van de maximale temperatuur volgt de snelkoeling. Door middel van ventilatie neemt de temperatuur snel af naar ca. 620° C. De warme lucht die hierbij vrijkomt, gaat naar de drogerij. Na de snelkoeling volgt een traject van 25 meter waar niets gebeurt; de stenen bevinden zich nu in een fase waarin ze heel langzaam moeten afkoelen. Gaat dit te snel, dan kunnen ze kapot gaat. Na enkele dagen komt de wagen uit de tunneloven. Een totale cyclus bestaat uit 40 wagens, wat neerkomt op 1 miljoen stenen.

Alles automatisch

Het gehele bakproces wordt computergestuurd en gaat zeven dagen per week door.

Ook op de momenten dat er geen personeel aanwezig is (zaterdagmiddag en zondag). Op zaterdagochtend worden daarom voldoende tunnelovenwagens klaargezet in de ruimte voor de warmhoudtunnel; het systeem doet de rest. Gedurende het proces worden alle relevante gegevens geregistreerd en op het beeldscherm zichtbaar gemaakt. Uniek is de monitoring van energieverbruik. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat voor het stoken van duizend stenen slechts 87 m3 gas wordt verbruikt. In de monitorruimte staan ook de WKK’s die de vrijgekomen warmte omzetten in energie.

Eindcontrole

Bij De Rijswaard draait alles om kwaliteit.

In het laboratorium van de fabriek worden de bakstenen steekproefsgewijs getest. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar wateropname, maatvoering, kleur, etc. De CE-klassering geldt hierbij als leidraad. Naast de eigen controle wordt de kwaliteit van de stenen ook door externe partijen getoetst. Op deze manier houdt De Rijswaard haar bakstenen op het hoogste niveau.